जैविक अलगाव चेंबर

  • OLABO जैविक अलगाव चेंबर

    OLABO जैविक अलगाव चेंबर

    दूषित व्यक्ती किंवा वस्तू आणि ऑपरेशनल टीम या दोघांनाही जास्तीत जास्त संरक्षण आणि ऑपरेशनल सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आयसोलेशन चेंबर स्वतःच्या नकारात्मक दाब फिल्टरेशन सिस्टमसह सुसज्ज आहे.